Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng - Tầm nhìn của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 05/01/2016
|

Sứ mạng

Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh là nơi cung cấp đội ngũ cán bộ kinh tế có chất lượng cao, đặc biệt về thực hành để sớm tiếp cận trình độ chung của khu vực; nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành một địa điểm đào tạo các thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo có trách nhiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực nghề nghiệp. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học tốt nhất, có năng lực thực hành cao, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.

|