Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng - Tầm nhìn của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 05/01/2016
|

Sứ mạng

Là nơi cung cấp đội ngũ cán bộ kinh tế và cán bộ công tác xã hội có chất lượng cao, đặc biệt về thực hành để sớm tiếp cận trình độ chung của khu vực, nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các tỉnh lân cận.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, trường trở thành một địa điểm đào tạo các thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo có trách nhiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực nghề nghiệp, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo - Năng động - Trách nhiệm - Đạo đức - Nỗ lực tạo ra sự khác biệt.

Theo Quyết định số 1950/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

|