Kế hoạch tổ chức và danh sách môn thi Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo | 18/05/2018
Kế hoạch tổ chức và danh sách môn thi Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05/2018

Phòng Đào tạo | 23/04/2018
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05/2018 đối với học sinh, sinh viên