Lễ tốt nghiệp Cao đẳng Khóa 10 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 26

Phòng Đào tạo | 16/11/2017
Sơ đồ chỗ ngồi và quy trình nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên học sinh xem cập nhật hướng dẫn chi tiết trên trang thông tin điện tử của phòng Đào tạo

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Khóa 9 đợt 1 tháng 9/2017

Phòng Đào tạo | 28/10/2017
Thời gian nhận và kiểm tra thông tin từ ngày 30/10 đến 06/11/2017

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Khóa 10 năm 2017

Phòng Đào tạo | 19/10/2017
Thời gian nhận và kiểm tra thông tin từ ngày 20/10 đến 28/10/2017