Lễ Tốt nghiệp Cao đẳng Khóa 9 và TCCN khóa 25

Phòng Đào tạo | 22/10/2016
10/11/2016: cập nhật thêm sơ đồ, quy trình, hướng đi nhận bằng tốt nghiệp

Lịch học Tiếng Anh tăng cường CĐ khóa 12 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 28/10/2016
Chú ý: Nhà trường cập nhật danh sách và thời khóa biểu mới đến ngày 02/11

Thay đổi phòng học học phần Tin học đại cương (lớp trả nợ học phần CĐ khóa 11)

Phòng Đào tạo | 27/10/2016
Thay đổi phòng học lớp 11THĐC01-HL và 11THĐC03-HL.

Thay đổi lịch học và hủy lớp tiếng Anh tăng cường Cao đẳng khóa 12

Phòng Đào tạo | 22/10/2016
Các SV chú ý theo dõi lịch học trên web nhà trường.

Thời gian và danh sách sinh viên đăng ký trả nợ học phần Cao đẳng NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 09/10/2016
Cập nhật thời gian và danh sách sinh viên khóa 11 đăng ký trả nợ học phần Tin học đại cương

Đăng ký học tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 11/10/2016
Thời gian đăng ký từ 10/10 đến 20/10/2016

Hướng dẫn học vụ Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo | 29/12/2015

Thông báo câp nhật thêm Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.10 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 06/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần.