Điều chỉnh giờ thi lại các lớp Khóa 10 CĐ HK2 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 26/05/2017
SV khóa 10 cần lưu ý giờ thi lại hk6

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/05

Phòng Đào tạo | 28/04/2017

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017

Phòng Đào tạo | 05/04/2017

Quy định về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy

Phòng Đào tạo | 05/04/2017
Sinh viên có thể xem quy định tại mục "Chuẩn đầu ra"

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 27/03/2017
HSSV không thực hiện kiểm tra thông tin để in bằng tốt nghiệp thì mọi sai sót in trên bằng tốt nghiệp phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm

Về việc Đăng ký trả nợ học phần Anh văn căn bản (1) học kỳ II năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên CĐ K.11, CĐ K.12 hệ chính quy

Phòng Đào tạo | 22/03/2017
Chú ý: Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học trả nợ tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV (mẫu số 8). Hạn chót nộp phiếu đăng ký về P.ĐT ngày 24/03/2017. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.