Danh sách phân lớp CĐ K.12 - Lịch gặp cố vấn học tập

Phòng Đào tạo | 12/09/2016
Chú ý: Sinh viên phải đi tham dự đầy đủ để nghe phổ biến lịch học chính trị đầu khoá và lịch thi kiểm tra Anh văn đầu vào.

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt 1 tháng 6/2016

Phòng Đào tạo | 20/08/2016
Sinh viên nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời đồng thời kiểm tra thông tin cá nhân để in bằng tốt nghiệp từ ngày 22/8 đến 31/9/2016 tại phòng Đào tạo. Nếu sinh viên không thực hiện việc kiểm tra thông tin, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin in trên bằng tốt nghiệp của mình.

Thông báo Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.8, K.9, K.10 Hk1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/08/2016
Chú ý: Đã cập nhật thêm TKB trả nợ CĐ K.9. Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Danh sách các lớp học phần hủy - học kỳ 1 NH 2016 -2017 - Cao đẳng chính quy

Phòng Đào tạo | 21/07/2016
Chú ý: sinh viên theo dõi thời khoá biểu các học phần thay thế để đi học đúng TKB.

Đăng ký trả nợ học phần năm học mới 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 09/05/2016
Sinh viên chú ý thời gian đăng ký từ 01/07/2016 đến 31/07/2016. Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trên Website Trường, phòng Đào tạo hoặc gặp Cố vấn học tập để thầy cô hướng dẫn và nộp đơn đăng ký trả nợ học phần về Phòng Đào tạo đúng hạn.

Thông báo thời gian nghỉ hè của Học sinh - Sinh viên năm 2016

Phòng Đào tạo | 30/06/2016
Chú ý: Thời gian nghỉ hè từ 11/7/2016 đến 30/7/2016. Ngày 01/8/2016 HSSV đi học lại bình thường bắt đầu học kỳ mới, riêng TCCN K.26 chú ý lịch thi HK2. Chúc các em HSSV có một mùa hè bổ ích và nhiều ý nghĩa.

Thời gian nhận bằng Tốt nghiệp (đợt 2 - 12/2015)

Phòng Đào tạo | 08/06/2016
KH 617/KH-CĐKT 15/10/2015 từ ngày 21/12 - 23/12/2015 (đợt 2 - 12/2015)

Đăng ký học phần HKI trình độ CĐ khóa 11 hệ chính quy NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 21/05/2016
Chú ý: Cố vấn học tập (CVHT)/Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học phần tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV. Thời gian SV đăng ký từ ngày 23/05 đến ngày 28/05/2016. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.