Về việc điều chỉnh lịch học các lớp tiếng Anh tăng cường (đợt 2) cho sinh viên CĐ K.9 và K.10

Phòng Đào tạo | 21/04/2016
Sinh viên các lớp học tiếng Anh tăng cường (đợt 2) chú ý lịch học để đi học đầy đủ.

Thông báo về việc đăng ký thi lại Tốt nghiệp đợt 1 tháng 6/2016

Phòng Đào tạo | 07/04/2016
Sinh viên các khóa trước đọc kỹ thông báo và nộp đơn đúng hạn, mọi sự chậm trễ sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thay đổi lịch học lớp Tiếng Anh tăng cường 5, 6 đợt 2 ngày 14/03/2016

Phòng Đào tạo | 14/03/2016
(21/03/2016) Đã cập nhật lại danh sách lớp mới nhất - lịch học - phòng học các lớp TATC đợt 2

Thông báo Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.9 và CĐ K.10

Phòng Đào tạo | 01/03/2016
Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp CĐ K.9 - hệ chính quy

Phòng Đào tạo | 01/03/2016
Lớp trưởng tập hợp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp của lớp mình sau đó nộp về Phòng Đào tạo (nộp cho thầy Thiện) chậm nhất trước ngày 16/3/2016

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng, TCCN, Trung cấp liên thông CĐ hệ chính quy đợt 2 tháng 12/2015

Phòng Đào tạo | 25/02/2016
Sinh viên nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời và kiểm tra thông tin cá nhân để in bằng tốt nghiệp từ ngày 29/02 đến 31/03/2016 tại phòng Đào tạo

Về việc hủy nhóm học phần và đăng ký nhóm học phần Giáo dục thể chất (2) bổ sung CĐ K.11 HK2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 21/01/2016
Hủy tất cả các nhóm học phần Bóng bàn do số lượng sinh viên đăng ký không đủ mở lớp và đăng ký chuyển sang nhóm học phần Bóng chuyền hoặc điền kinh