Danh sách các lớp học phần hủy - học kỳ 1 NH 2016 -2017 - Cao đẳng chính quy

Phòng Đào tạo | 21/07/2016
Chú ý: sinh viên theo dõi thời khoá biểu các học phần thay thế để đi học đúng TKB.

Đăng ký trả nợ học phần năm học mới 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 09/05/2016
Sinh viên chú ý thời gian đăng ký từ 01/07/2016 đến 31/07/2016. Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trên Website Trường, phòng Đào tạo hoặc gặp Cố vấn học tập để thầy cô hướng dẫn và nộp đơn đăng ký trả nợ học phần về Phòng Đào tạo đúng hạn.

Thông báo thời gian nghỉ hè của Học sinh - Sinh viên năm 2016

Phòng Đào tạo | 30/06/2016
Chú ý: Thời gian nghỉ hè từ 11/7/2016 đến 30/7/2016. Ngày 01/8/2016 HSSV đi học lại bình thường bắt đầu học kỳ mới, riêng TCCN K.26 chú ý lịch thi HK2. Chúc các em HSSV có một mùa hè bổ ích và nhiều ý nghĩa.

Thời gian nhận bằng Tốt nghiệp (đợt 2 - 12/2015)

Phòng Đào tạo | 08/06/2016
KH 617/KH-CĐKT 15/10/2015 từ ngày 21/12 - 23/12/2015 (đợt 2 - 12/2015)

Đăng ký học phần HKI trình độ CĐ khóa 11 hệ chính quy NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 21/05/2016
Chú ý: Cố vấn học tập (CVHT)/Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học phần tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV. Thời gian SV đăng ký từ ngày 23/05 đến ngày 28/05/2016. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thông báo thời gian ôn và thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Phòng Đào tạo | 16/05/2016
Sinh viên vào mục Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng \ Lịch thi để xem chi tiết.

Về việc hủy lớp Tiếng Anh tăng cường 5 và 6 lớp hè NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 23/05/2016
Thời gian sinh viên làm đơn hủy học phần và nhận thanh toán tiền học phí từ ngày 23/05 đến ngày 04/06/2016

Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ Cao đẳng Khóa 09 và Khóa 10 hệ chính quy NH 2015 - 2016 (đợt 2)

Phòng Đào tạo | 07/05/2016
Chú ý: Thời gian đăng ký danh sách dự thi từ ngày 07/05/2016 đến ngày 31/05/2016. SV chú ý đăng ký cho CVHT đúng hạn đã thông báo