Kế hoạch tổ chức ôn thi, thi và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng khóa 9 và TC khóa 25, 26, 27 Đợt tháng 3/2019

Phòng Đào tạo | 27/12/2018
Học sinh sinh viên nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp đợt tháng 03/2019 - Địa điểm: Phòng Đào tạo A - Thời gian: Từ ngày 14/01/2019 - 19/01/2019 (Từ thứ 2 đến thứ 6) - Học sinh sinh viên tải đơn xin thi lại tốt nghiệp tại Website: kthcm.edu.vn è Cơ cấu tổ chức - Phòng ban - Phòng Đào tạo - Các biểu mẫu - Các loại biểu mẫu dành cho Học sinh – Sinh viên