Lễ tốt nghiệp Cao đẳng Khóa 10 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 26

Phòng Đào tạo | 16/11/2017
Cập nhật: Sơ đồ chỗ ngồi, quy trình nhận bằng tốt nghiệp và danh sách tham dự lễ

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Khóa 9 đợt 1 tháng 9/2017

Phòng Đào tạo | 28/10/2017
Thời gian nhận và kiểm tra thông tin từ ngày 30/10 đến 06/11/2017

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Khóa 10 năm 2017

Phòng Đào tạo | 19/10/2017
Thời gian nhận và kiểm tra thông tin từ ngày 20/10 đến 28/10/2017