Kết quả phúc khảo và điều chỉnh điểm kiểm tra học phần HK3 CĐ khóa 11

Phòng Đào tạo | 06/10/2017
Kết quả phúc khảo bài thi đợt 1 và điều chỉnh điểm kiểm tra học phần (lớp hè) HK3 CĐ khóa 11

Đăng ký học phần học kỳ 1 NH 2017 - 2018 đối với Cao đẳng khóa 13

Phòng Đào tạo | 13/09/2017
Lưu ý: SV thực hiện đăng ký đúng thời gian theo kế hoạch

Tham dự học tập tuần lễ sinh hoạt Chính trị đầu khóa Cao đẳng khóa 13 NH 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 07/09/2017
Chú ý: tất cả sinh viên bắt buộc phải tham dự đầy đủ

Nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo | 06/09/2017
Các SV không nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp đúng theo thời hạn có thể sẽ không được xét tốt nghiệp.

Thay đổi lịch học giáo dục Quốc phòng - An ninh Thể chất CĐ K.12 & TCCN K.27

Phòng Đào tạo | 05/09/2017
Thay đổi thời gian học các môn học thực hành