Lịch học bù Anh văn căn bản 1

Phòng Đào tạo | 23/06/2017
Lịch học bù Anh văn căn bản 1 (AVCB1-K12-LOP1 và AVCB1-K12-LOP4)

Kế hoạch triển khai giảng dạy học kỳ hè năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo | 17/06/2017
Đăng ký: từ 01/07/2017 đến 08/07/2017; Thời gian học: từ 08/07/2017 đến 12/08/2017; Thời gian thi kết thúc học kỳ hè: từ 14/08/2017 đến 19/08/2017

Điều chỉnh giờ thi lại các lớp Khóa 10 CĐ HK2 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 26/05/2017
SV khóa 10 cần lưu ý giờ thi lại hk6

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/05

Phòng Đào tạo | 28/04/2017