Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Khóa 10 năm 2017

Phòng Đào tạo | 19/10/2017
Thời gian nhận và kiểm tra thông tin từ ngày 20/10 đến 28/10/2017

Khai giảng Cao đẳng khóa 13

Phòng Đào tạo | 14/10/2017

Đăng ký thi lại học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Phòng Đào tạo | 12/10/2017
Thời gian đăng ký từ 12/10 đến 16h ngày 14/10/2017

Kết quả phúc khảo và điều chỉnh điểm kiểm tra học phần HK3 CĐ khóa 11

Phòng Đào tạo | 06/10/2017
Kết quả phúc khảo bài thi đợt 1 và điều chỉnh điểm kiểm tra học phần (lớp hè) HK3 CĐ khóa 11