Đăng ký học phần học kỳ I NH 2017 - 2018 dành cho sinh viên CĐ khóa 12

Phòng Đào tạo | 16/08/2017
Cố vấn học tập và sinh viên thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ.

Đăng ký học phần học kỳ I NH 2017 - 2018 dành cho sinh viên CĐ khóa 11 trở về trước

Phòng Đào tạo | 16/08/2017
Cố vấn học tập và sinh viên thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ

Đăng ký xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo | 05/08/2017

Đăng ký thi lại Tốt nghiệp tháng 8/2017

Phòng Đào tạo | 05/08/2017
Cập nhật thời gian ôn và thi tốt nghiệp

Danh sách sinh viên lớp Tin học kế toán 5 - Lớp hè.

Phòng Đào tạo | 10/07/2017
Lớp Tin học kế toàn 3 được chia thành 2 lớp: Tin học kế toán 3. Tin học kế toán 5. Vui lòng xem danh sách cụ thể.

Danh sách sinh viên lớp Tin học kế toán 3 - Lớp hè.

Phòng Đào tạo | 10/07/2017
Lớp Tin học kế toàn 3 được chia thành 2 lớp: Tin học kế toán 3. Tin học kế toán 5. Vui lòng xem danh sách cụ thể.

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC CÁC LỚP HÈ - NĂM HỌC 2016-2017

Phòng Đào tạo | 09/07/2017
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu các lớp hè chính thức (năm học 2016-2017). Lưu ý: Do đăng ký không đủ số lượng quy định nên một số lớp sẽ không mở trong đợt này. Các bạn liên hệ Phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết.