Đăng ký học phần HK 1 NH 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 29/08/2017
Dành cho các sinh viên khóa 11, 12 nợ môn, chưa học học phần AVCN, AVCB2, đã đóng học phí nhưng chưa được học trong học kỳ hè do không đủ số lượng để mở lớp.

Đăng ký mở lớp học phần bổ sung

Phòng Đào tạo | 28/08/2017

Đăng ký học phần học kỳ I NH 2017 - 2018 dành cho sinh viên CĐ khóa 12

Phòng Đào tạo | 16/08/2017
Cố vấn học tập và sinh viên thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ.

Đăng ký học phần học kỳ I NH 2017 - 2018 dành cho sinh viên CĐ khóa 11 trở về trước

Phòng Đào tạo | 16/08/2017
Cố vấn học tập và sinh viên thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ

Đăng ký xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo | 05/08/2017

Đăng ký thi lại Tốt nghiệp tháng 8/2017

Phòng Đào tạo | 05/08/2017
Cập nhật thời gian ôn và thi tốt nghiệp

Danh sách sinh viên lớp Tin học kế toán 5 - Lớp hè.

Phòng Đào tạo | 10/07/2017
Lớp Tin học kế toàn 3 được chia thành 2 lớp: Tin học kế toán 3. Tin học kế toán 5. Vui lòng xem danh sách cụ thể.