Kết quả phúc khảo và điều chỉnh điểm kiểm tra học phần HK3 CĐ khóa 11

Phòng Đào tạo | 06/10/2017
Kết quả phúc khảo bài thi đợt 1 và điều chỉnh điểm kiểm tra học phần (lớp hè) HK3 CĐ khóa 11

Đăng ký học phần học kỳ 1 NH 2017 - 2018 đối với Cao đẳng khóa 13

Phòng Đào tạo | 13/09/2017
Lưu ý: SV thực hiện đăng ký đúng thời gian theo kế hoạch

Tham dự học tập tuần lễ sinh hoạt Chính trị đầu khóa Cao đẳng khóa 13 NH 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 07/09/2017
Chú ý: tất cả sinh viên bắt buộc phải tham dự đầy đủ

Nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo | 06/09/2017
Các SV không nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp đúng theo thời hạn có thể sẽ không được xét tốt nghiệp.