Đăng ký học phần HK2 năm học 2016 - 2017 trình độ Cao đẳng khóa 11 hệ chính quy (HK4 khóa học 2015 -2018)

Phòng Đào tạo | 13/12/2016
Chú ý: Cố vấn học tập (CVHT)/Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học phần tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV. Hạn chót nộp phiếu đăng ký học phần về P.ĐT trước ngày 16/12/2016. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Danh sách đăng ký thi lại Tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 12/12/2016
Cập nhật danh sách đăng ký thi lại đến ngày 22/12/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CĐ K.11 & TCCN K.26

Phòng Đào tạo | 01/12/2016
Sinh viên học sinh đi học và tập trung đúng theo quy định thời gian địa điểm đã thông báo. Sinh viên học sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của mình

Về việc sử dụng cổng thông tin điện tử sinh viên

Phòng Đào tạo | 25/11/2016
Chú ý: Cổng thông tin điện tử sinh viên sẽ bắt đầu được sử dụng trong HK2 năm học 2016-2017

Đăng ký học phần HK2 trình độ Cao đẳng khóa 10 hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 24/11/2016
Chú ý: Cố vấn học tập (CVHT)/Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học phần tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV. Hạn chót nộp phiếu đăng ký học phần về P.ĐT trước ngày 01/12/2016. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Lịch học Tiếng Anh tăng cường lớp 5 CĐ khóa 12 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 07/11/2016
Cập nhật danh sách Tiếng Anh tăng cường lớp 5 và danh sách các lớp đến ngày 07/11/2016

Đăng ký thi lại Tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 04/11/2016
Sinh viên các khóa trước đọc kỹ thông báo và nộp đơn đúng hạn, mọi sự chậm trễ sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.