THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC CÁC LỚP HÈ - NĂM HỌC 2016-2017

Phòng Đào tạo | 09/07/2017
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu các lớp hè chính thức (năm học 2016-2017). Lưu ý: Do đăng ký không đủ số lượng quy định nên một số lớp sẽ không mở trong đợt này. Các bạn liên hệ Phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết.

Mẫu đơn đăng ký học trả nợ trong học kỳ hè

Phòng Đào tạo | 30/06/2017
Mẫu đơn đăng ký học trả nợ trong học kỳ hè

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 30/06/2017
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017 (có điều chỉnh học phần Tin học kế toán)

Đăng ký học trả nợ học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 29/06/2017
Đăng ký học trả nợ học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Lịch học bù Anh văn căn bản 1

Phòng Đào tạo | 23/06/2017
Lịch học bù Anh văn căn bản 1 (AVCB1-K12-LOP1 và AVCB1-K12-LOP4)

Kế hoạch triển khai giảng dạy học kỳ hè năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo | 17/06/2017
Đăng ký: từ 01/07/2017 đến 08/07/2017; Thời gian học: từ 08/07/2017 đến 12/08/2017; Thời gian thi kết thúc học kỳ hè: từ 14/08/2017 đến 19/08/2017