Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/05

Phòng Đào tạo | 28/04/2017

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017

Phòng Đào tạo | 05/04/2017

Quy định về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy

Phòng Đào tạo | 05/04/2017
Sinh viên có thể xem quy định tại mục "Chuẩn đầu ra"

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 27/03/2017
HSSV không thực hiện kiểm tra thông tin để in bằng tốt nghiệp thì mọi sai sót in trên bằng tốt nghiệp phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm

Về việc Đăng ký trả nợ học phần Anh văn căn bản (1) học kỳ II năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên CĐ K.11, CĐ K.12 hệ chính quy

Phòng Đào tạo | 22/03/2017
Chú ý: Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học trả nợ tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV (mẫu số 8). Hạn chót nộp phiếu đăng ký về P.ĐT ngày 24/03/2017. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Lịch giảng lớp học phần Anh văn căn bản 1

Phòng Đào tạo | 20/03/2017
Lịch giảng lớp học phần Anh văn căn bản 1 dành cho sinh viên đủ điều kiện học AVCB khóa 12

Tổ chức thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên cao đẳng khóa 11, khóa 12

Phòng Đào tạo | 09/02/2017
Thời gian nhận đơn: Từ ngày 09/02/2017 đến 18/02/2017

Đăng ký trả nợ học phần HK2 năm học 2016 - 2017 dành cho SV CĐ K.11

Phòng Đào tạo | 09/02/2017
Chú ý: Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học trả nợ tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV (mẫu số 8). Hạn chót nộp phiếu đăng ký về P.ĐT trước ngày 28/02/2017. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.