Đăng ký học phần học kỳ I NH 2017 - 2018 dành cho sinh viên CĐ khóa 11 trở về trước

Phòng Đào tạo | 16/08/2017
Cố vấn học tập và sinh viên thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ

Đăng ký xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo | 05/08/2017

Đăng ký thi lại Tốt nghiệp tháng 8/2017

Phòng Đào tạo | 05/08/2017
Cập nhật thời gian ôn và thi tốt nghiệp

Danh sách sinh viên lớp Tin học kế toán 5 - Lớp hè.

Phòng Đào tạo | 10/07/2017
Lớp Tin học kế toàn 3 được chia thành 2 lớp: Tin học kế toán 3. Tin học kế toán 5. Vui lòng xem danh sách cụ thể.

Danh sách sinh viên lớp Tin học kế toán 3 - Lớp hè.

Phòng Đào tạo | 10/07/2017
Lớp Tin học kế toàn 3 được chia thành 2 lớp: Tin học kế toán 3. Tin học kế toán 5. Vui lòng xem danh sách cụ thể.

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC CÁC LỚP HÈ - NĂM HỌC 2016-2017

Phòng Đào tạo | 09/07/2017
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu các lớp hè chính thức (năm học 2016-2017). Lưu ý: Do đăng ký không đủ số lượng quy định nên một số lớp sẽ không mở trong đợt này. Các bạn liên hệ Phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết.

Mẫu đơn đăng ký học trả nợ trong học kỳ hè

Phòng Đào tạo | 30/06/2017
Mẫu đơn đăng ký học trả nợ trong học kỳ hè