Danh sách học sinh thuộc diện xét học bổng HK2 (2015 - 2016)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 03/08/2016
Học sinh xem danh sách tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Danh sách xét lên lớp năm học 2015 - 2016

Khoa Quản trị Kinh doanh | 03/08/2016
Học sinh xem danh sách xét lên lớp tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp năm học 2015 - 2016

Khoa Quản trị Kinh doanh | 10/05/2016
Học sinh sinh viên xem kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp tại file đính kèm.

Danh sách học sinh thuộc diện xét học bổng HK1 (2015 - 2016)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 12/04/2016
Học sinh xem danh sách chi tiết tại file đính kèm

Lịch gặp GVHD thực tập tuần từ 21/3 đến 26/3/2015

Khoa Quản trị Kinh doanh | 18/03/2016
Sinh viên xem lịch gặp GVHD thực tập tuần từ 21/3 đến 26/3/2015 tại file đính kèm

Kế hoạch thực tập năm học 2015 - 2016

Khoa Quản trị Kinh doanh | 16/03/2016
Học sinh - Sinh viên xem kế hoạch thực tập tại file đính kèm

Kết quả thi vòng loại cuộc thi "Học sinh - Sinh viên giỏi khoa QTKD năm 2016"

Khoa Quản trị Kinh doanh | 15/03/2016
Chiều ngày 07/3/2016 Khoa QTKD đã tổ chức thi vòng loại cuộc thi "Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa QTKD năm 2016"

Danh sách HSSV thi vòng loại cuộc thi "Học sinh - Sinh viên giỏi năm 2016"

Khoa Quản trị Kinh doanh | 05/03/2016
Vui lòng xem danh sách tại file đính kèm.

Kế hoạch thi Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa QTKD năm 2016

Khoa Quản trị Kinh doanh | 28/02/2016
Học sinh - Sinh viên xem kế hoạch hoạch tại file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh viên thực tập tại phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển

Khoa Quản trị Kinh doanh | 26/02/2016
Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm.