Học bổng cho Học sinh - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (HK 1, Nh 2016 - 2017)

Khoa Tài chính - Kế toán | 08/02/2017
Học bổng do cựu giảng viên tài trợ

Học bổng cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khóa khăn

Khoa Tài chính - Kế toán | 26/01/2016
Học bổng do ông Trần Phương Bình tài trợ

Kết quả xét học bổng HK II

Khoa Tài chính - Kế toán | 06/08/2016
năm học 2015-2016

Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp 2016

Khoa Tài chính - Kế toán | 16/06/2016
Khóa 25 và 22,24 (trả nợ)

Danh sách nhận học bổng - 2016

Khoa Tài chính - Kế toán | 17/05/2016
Danh sách Học sinh - Sinh viên được nhận học bổng do ông Trần Phương Bình tài trợ