Lịch thi "Kiểm tra Anh văn đầu vào" của Cao đẳng Khóa 12 năm học 2016 - 2017

Khoa Thương mại Du lịch | 19/09/2016
Sinh viên Cao đẳng Khóa 12 theo dõi Lịch thi theo đường link bên trong

Thông báo tuyển dụng

Khoa Thương mại Du lịch | 06/07/2016

Thông báo về quy định thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT HSSV

Khoa Thương mại Du lịch | 23/06/2016
HSSV Khoa TMDL nếu có yêu cầu thay đổi về nơi đăng ký khám chữa bệnh thì theo dõi theo link sau

Về việc đăng ký trả nợ học phần năm học 2016 - 2017

Khoa Thương mại Du lịch | 09/05/2016
HSSV thực hiện đúng theo Thông báo đính kèm

Thực tập năm học 2015 - 2016

Khoa Thương mại Du lịch | 14/03/2016
Phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập và Chương trình thực tập Khóa 9 Cao đẳng và Khóa 25 Trung cấp chuyên nghiệp

Đăng ký tham dự hội thảo "Hướng đến cộng đồng kinh tế Asean 2016 - Đón đầu cơ hội & thách thức cùng LCCI"

Khoa Thương mại Du lịch | 03/12/2015
Học sinh - Sinh viên các lớp TCCN Khóa 25, 26; CĐ Khóa 11 và cựu Học sinh - Sinh viên đăng ký tham dự theo văn bản đính kèm