BKE tặng 20 Suất kỹ năng mềm..

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/12/2016
BKE tặng 20 Suất kỹ năng mềm..

CHUYẾN XE MÙA XUÂN - TẾT SUM VẦY

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 22/11/2016

LỊCH THI ĐẤU CHÍNH THỨC và SƠ ĐỒ THI ĐẤU

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 19/10/2016

ĐIỀU LỆ HỘI THAO HSSV LẦN II - NH 2016 - 2017

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 03/10/2016

HỘI THAO HỌC SINH - SINH VIÊN LẦN II (NH: 2016 - 2017)

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/09/2016

MẪU ĐĂNG KÝ HỘI THAO HSSV LẦN II - NH 2016 - 2017

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/09/2016

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM - "Ngày hội việc làm Cao đẳng Kinh tế năm 2016"

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/06/2016
Các lĩnh vực: 1. Kinh doanh - Dịch vụ - Văn phòng, 2. Kế toán - Thu ngân - Thủ quỹ, 3. Tài chính - Ngân hàng, 4. Bán lẻ