Mẫu đăng ký Hội thao HSSV LẦN II - NH 2016 - 2017

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/09/2016

Tổng hợp vị trí việc làm - "Ngày hội việc làm Cao đẳng Kinh tế năm 2016"

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/06/2016
Các lĩnh vực: 1. Kinh doanh - Dịch vụ - Văn phòng, 2. Kế toán - Thu ngân - Thủ quỹ, 3. Tài chính - Ngân hàng, 4. Bán lẻ

Nhận tiền ký quỹ Hội thao HSSV LẦN 1

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/05/2016

Tham quan Cty Nhà máy Acecook VN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/05/2016
Sinh viên khoa Thương mại Du lịch

Chiêu sinh chương trình "Kỹ năng - Hành trang lập nghiệp"

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 22/04/2016
KỸ NĂNG – HÀNH TRANG LẬP NGHIỆP