BKE tặng 20 Suất kỹ năng mềm

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/12/2016
BKE tặng 20 Suất kỹ năng mềm

Hội thao Học sinh - Sinh viên lần II (NH: 2016 - 2017)

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/09/2016

Mẫu đăng ký Hội thao HSSV LẦN II - NH 2016 - 2017

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/09/2016

Tổng hợp vị trí việc làm - "Ngày hội việc làm Cao đẳng Kinh tế năm 2016"

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/06/2016
Các lĩnh vực: 1. Kinh doanh - Dịch vụ - Văn phòng, 2. Kế toán - Thu ngân - Thủ quỹ, 3. Tài chính - Ngân hàng, 4. Bán lẻ