Nhận tiền ký quỹ Hội thao HSSV LẦN 1

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/05/2016

Tham quan Cty Nhà máy Acecook VN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/05/2016
Sinh viên khoa Thương mại Du lịch

Chiêu sinh chương trình "Kỹ năng - Hành trang lập nghiệp"

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 22/04/2016
KỸ NĂNG – HÀNH TRANG LẬP NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC CÂU LẠC BỘ

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/04/2016