Thông báo V/v tham gia BHYT HSSV năm 2019 (Lần 2)

Phòng Kế toán - Tài vụ | 11/01/2019
Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo về việc nhận lại BHYT năm 2019 và trả lại tiền đóng trễ hạn BHYT năm 2019

Phòng Kế toán - Tài vụ | 08/12/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phòng Kế toán - Tài vụ | 06/11/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo về việc cập nhật thông tin cá nhân của Học sinh - Sinh viên

Phòng Kế toán - Tài vụ | 06/11/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Về việc tham gia BHYT HSSV năm 2019

Phòng Kế toán - Tài vụ | 02/11/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Danh sách khám bệnh viện KCB quý 4/2018

Phòng Kế toán - Tài vụ | 26/10/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo V/v khen thưởng SV đạt thủ khoa kỳ tuyển sinh 2018

Phòng Kế toán - Tài vụ | 26/10/2018
Vui lòng xem file đíng kèm