Kiểm tra, đánh giá công tác hoạt động của Liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội Học kỳ I năm học 2018– 2019

Đoàn Thanh niên | 19/11/2018
Tổng kiểm tra các công tác, hoạt động liên chi đoàn, chi đoàn, chi hội đã thực hiện trong năm học 2018 – 2019 theo phương hướng chỉ đạo của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường. Đánh giá tình hình, năng lực hoạt động của chi đoàn, chi hội thông qua kết quả thực hiện được trong năm học. Qua đó, trao đổi đút kết kinh nghiệm, đề ra phương hướng hoạt động cho năm học 2018 – 2019.