Thông báo

Đăng ký học phần học kỳ 1 NH 2017 - 2018 đối với Cao đẳng khóa 13

Phòng Đào tạo | 13/09/2017
|

Nhà trường thông báo đến sinh viên Cao đẳng khóa 13 như sau:

1. SV theo dõi thời gian đăng ký học phần HK1 để đăng ký đúng thời gian quy định (xem file đính kèm click xem tại đây ).

2. Hướng dẫn cách đăng ký học phần HK1: xem tại đây

Lưu ý: SV thực hiện đăng ký đúng thời gian theo kế hoạch đã thông báo, các trường hợp không đăng ký đúng thời gian đã thông báo nhà trường sẽ không giải quyết.

PHÒNG ĐÀO TẠO

|