Thông báo

Lịch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh thể chất CĐ K.12 và TCCN K.27

Phòng Đào tạo | 15/08/2017
|

THÔNG BÁO
LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CĐ K.12 & TCCN K.27

Căn cứ Kế hoạch huấn luyện Giáo dục Quốc phòng – An ninh được thực hiện liên kết giữa trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Trường Đại học Trần Đại Nghĩa) trong năm 2017, cụ thể như sau:

1. Địa điểm huấn luyện:

Tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa)  số 189 Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp, TP.HCM

2. Lịch học và danh sách chia đại đội:

CĐ K.12: bắt đầu từ ngày 20/8/2017 đến hết ngày 09/09/2017 (3 tuần).

TCCN K.27: bắt đầu từ ngày 20/8/2017 đến hết ngày 01/09/2017 (2 tuần).

Theo lịch huấn luyện của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự  (Sinh viên học sinh xem lịch học chi tiết của từng đại đội do Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự phát hành khi vào học).

- Danh sách các đại đội và thời gian tập trung HSSV xem tại đây

- Danh sách cụ thể từng phân chia từng đại đội HSSV xem tại đây

3. Những quy định chung:

Trong suốt quá trình theo học tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự:

- Sinh viên học sinh phải mặc quân phục theo quy định.

- Sinh viên học sinh phải đi học đúng giờ, mặc đúng quy định. Nếu nghỉ học phải xin phép theo quy định tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

- Sinh viên học sinh gửi xe và ra vào cổng Trung tâm ngoại Ngữ Tin học VinHemPich. Không ra vào bằng cổng chính (Cổng Doanh trại Quân đội).

Đề nghị Trưởng các Khoa quản lý lớp, cố vấn học tập CĐ K.12, giáo viên chủ nhiệm TCCN K.27  phổ biến về công tác chuẩn bị học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên học sinh biết và thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Lưu ý: Sinh viên xem hướng dẫn đường đi và thuê mướn quân phục (xem tại đây)

PHÒNG ĐÀO TẠO

|