Thông báo

Nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo | 06/09/2017
|

THÔNG BÁO

V/v nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp lần 2 

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng xét tốt nghiệp như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên Cao đẳng Khóa 10 đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng chưa nộp đơn.

2. Thời gian nhận đơn:

Từ 06/09/2017 đến 13/09/2017. Tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật, ngày lễ.

  • Buổi sáng:  07 giờ 00 – 11 giờ 30.
  • Buổi chiều: 13 giờ 00 – 16 giờ 30.

3. Địa điểm nộp đơn đăng ký xét Tốt nghiệp: tại phòng Đào tạo C (Thầy Minh Thiện)

Mẫu đơn đăng ký xét tốt nghiệp tải tại đây

Chú ý:

Các SV không nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp đúng theo thời hạn có thể sẽ không được xét tốt nghiệp.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

|