Thông báo

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học Kỹ năng mềm đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 15 - Năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)

Phòng Đào tạo | 27/08/2019
|

TB về việc điều chỉnh thời gian học Kỹ năng mềm đối với sinh viên Cao đẳng khóa 15 - Năm học 2019 - 2020 (đợt 1) File Download  

|