Thông báo

Về việc thay đổi thời gian, địa điểm cấp phát Bằng tốt nghiệp, Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất

Phòng Đào tạo | 13/09/2019
|

Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm cấp phát Bằng tốt nghiệp, Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Chứng chỉ giáo dục quốc phòng,giáo dục thể chất File Download

|