Tin học

Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản - Kỳ thi ngày 07/8/2022

Trung tâm ĐTNNL&DV | 24/08/2022
|

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
Ngày thi: 07/8/2022

I. KẾT QUẢ THI UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 07/8/2022:

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, nơi sinh), nếu có sai sót vui lòng phản hồi qua email: daotaonganhan@kthcm.edu.vn (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) trước 16:30 ngày 26/8/2022 để kịp thời điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ.
- Xem điểm thi: File Download
- Xem Quyết định cấp chứng chỉ: File Download

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI LẠI:

1. Ngày thi dự kiến: 18/9/2022.
2. Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:
+ Đơn đăng ký dự thi (đến Trung tâm nhận mẫu đơn)
+ 02 ảnh 4x6cm kiểu CMND/CCCD được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau ảnh ghi rõ HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH, NƠI SINH
+ 01 bản sao một trong các giấy tờ sau đây: CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai (đối với trường hợp không xuất trình được CMND/CCCD/Hộ chiếu).
+ Lệ phí thi lại: 315.000 đồng/lần thi.

*Lưu ý: Kỳ thi chỉ dành cho học viên đã và đang tham gia ôn tập lớp Ứng dụng CNTT cơ bản tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.

|