Thực hành, thực tập của sinh viên khoa

Khoa Công tác Xã hội | 04/06/2020

Tham dự tiết giảng tại lớp 14CTX

Khoa Công tác Xã hội | 23/05/2020
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020

Hoạt động thực hành của Sinh viên tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Khoa Công tác Xã hội | 18/06/2019
Học phần thực hành công tác xã hội cá nhân và nhóm cho sinh viên khóa 13 tại Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 1

Báo cáo chuyên đề: “Công tác xã hội với người LGBT”

Khoa Công tác Xã hội | 11/06/2019
Khoa Công tác xã hội tổ chức báo cáo chuyên đề: “Công tác xã hội với người LGBT”

Triển khai giờ học thực hành Phát triển cộng đồng kết hợp hoạt động ngoại khóa tại Ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TP.HCM

Khoa Công tác Xã hội | 11/06/2019
Khoa Công tác xã hội đã Triển khai giờ học thực hành Phát triển cộng đồng kết hợp hoạt động ngoại khóa tại Ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TP.HCM