Phân công giảng viên hướng dẫn, nhóm thực tập và Lịch hẹn gặp giữa GVHD và sinh viên thực tập - Khóa 12- Cao đẳng

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 06/05/2019
Phân công giảng viên hướng dẫn, nhóm thực tập và Lịch hẹn gặp giữa GVHD và sinh viên thực tập

Thông bào về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 12 (Cao đẳng) và các khóa trước nợ học phần Thực tập (Cao đẳng và Trung cấp)

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 11/03/2019
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 12 (Cao đẳng) và các khóa trước nợ học phần Thực tập (Cao đẳng và Trung cấp)

Thông báo về việc cấp học bổng "Vượt khó" do các Mạnh thường quân tài trợ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa Tài chính - Kế toán, HK I, NH 2018-2019

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 11/03/2019
Thông báo về việc cấp học bổng "Vượt khó" do các Mạnh thường quân tài trợ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa Tài chính - Kế toán

Phân công Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập HK I (2018-2019)

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 03/01/2019
Lịch hẹn gặp Giảng viên hướng dẫn với sinh viên

Tổ chức thực tập cho học sinh sinh viên. Ngành Kế toán. Học kỳ I. năm học 2018-2019

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 21/12/2018
Tổ chức thực tập cho học sinh sinh viên. Ngành Kế toán. Học kỳ I. năm học 2018-2019. Khóa 11 (CĐ) và khóa 27 (TCCN)

Mở lớp trả nợ môn học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với học sinh trình độ TCCN khóa 25, 26 và 27 (điều chỉnh)

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 02/11/2018
Mở lớp trả nợ môn học và đăng ký học trả nợ đối với học sinh trình độ TCCN khóa 25, 26 và 27

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 27 (TCCN) và khóa trước - năm học 2017-2018

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 16/07/2018
Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp khóa 27 và khóa trước - Năm học 2017-2018

Phân nhóm thực tập Năm học 2017 - 2018

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 08/05/2018
Phân nhóm thực tập khóa 11 và Khóa 10 (trả nợ) NH 2017 - 2018

Về việc cấp học bổng do cựu giảng viên tài trợ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa Tài chính – Kế toán có hoàn cảnh khó khăn học kỳ I năm học 2017-2018

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 02/02/2018
Đối tượng là toàn thể học sinh, sinh viên thuộc hình thức đào tạo chính quy đang theo học tại các lớp ngành Kế toán (Khóa 11, khóa 12, khóa 13 – trình độ: Cao đẳng) và Kế toán doanh nghiệp (khóa 27- trình độ: Trung cấp chuyên nghiệp) thuộc khoa Tài chính – Kế toán