Tổ chức xét chọn và tuyên dương “Sinh Viên 5 Tốt”, “Tập Thể 5 Tốt” trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Hội Sinh viên | 29/12/2016
"Sinh viên 5 tốt" tạo động lực cho các bạn sinh viên thi đua học tập, tích cực rèn luyện về đạo đức về lối sống của bản thân. Sinh Viên 5 Tốt ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của danh hiệu cao quý này trong lòng của mọi người, gắn với danh hiệu này sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí Học Tập Tốt, Kỹ Năng Tốt, Rèn Luyện Tốt, Đạo Đức Tốt, Hội Nhập Tốt.

Quyên góp ủng hộ chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2017 Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Hội Sinh viên | 29/12/2016
Mong nhận được sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của các Quý doanh nghiệp, Quý nhà hảo tâm, Quý thầy cô cùng toàn thể các bạn Hội viên – Sinh viên – Học sinh để chiến dịch “Xuân tình nguyện 2017” ngày càng lan tỏa, ngày càng ý nghĩa và sẻ chia được nhiều hơn sự đồng cảm giữa mọi người, đồng thời sự quyên góp ấy cũng sẽ góp phần làm nên thành công chung của chiến dịch.