Tin tức - Sự kiện

Thực hành, thực tập của sinh viên khoa

Khoa CTXH & QLCN | 04/06/2020
|
             Căn cứ vào chương trình đào tạo, khoa CTXH triển khai giờ học thực hành CTXH cá nhân và nhóm cho sinh viên khóa 14, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13 từ ngày 25/05/2020 đến 04/07/2020.
            Sinh viên được tiếp cận môi trường tại phòng CTXH bệnh viện Nhi đồng 1, phòng CTXH chấn thương chỉnh hình, Mái ấm ánh sáng Nam Quận 10, Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn và phát triển cộng đồng tại UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.
            Đây là cơ hội các bạn sinh viên thực hành những kỹ năng nghề nghiệp trong CTXH như: kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, kỹ năng vấn đàm, kỹ năng truyền thông...
 
.
Sinh viên cùng kiểm huấn viên, giảng viên phụ trách cùng trao đổi
tại Phòng CTXH Bệnh viện Nhi đồng 1 về môn học Thực hành công tác xã hội cá nhân và nhóm
 
 
Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại phòng CTXH bệnh viện Nhi đồng 1
 
 
Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn 
 
 
 
 
Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại phòng CTXH chấn thương chỉnh hình
 
 
Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại UBND xã Trung An, huyện Củ Chi
|