Tin tức - Sự kiện

Tổ chức báo cáo chuyên đề cho Giảng viên và sinh viên ngành Quản lý công nghiệp

Khoa CTXH & QLCN | 20/12/2021
|

Giúp tham dự viên có kiến thức thực tiễn về ngành quản lý công nghiệp, các yêu cầu để trở thành nhà quản lý công nghiệp và cơ hội nghề nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý công nghiệp.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị sản xuất, hiểu rõ quy trình và hướng dẫn tác nghiệp về lập lịch trình sản xuất và kiểm soát tiến độ sản xuất.

Hỗ trợ giảng viên giảng dạy ngành Quản lý công nghiệp trong quá trình hướng dẫn sinh viên thực tập tại các đơn vị sản xuất kinh doanh về lĩnh vực quản trị sản xuất.

Vào ngày 21/11/2021 và ngày 19/12/2021, khoa Khoa học xã hội và Quản lý công nghiệp tổ chức cáo chuyên đề cho Giảng viên và sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp

Báo cáo viên: Ông Đào Ngọc Đức – Giám đốc sản xuất công ty TNHH-SX-TM-DV Gia Công DHP;

Chuyên đề 1: “Ngành Quản lý công nghiệp – Những vấn đề chung,cơ hội nghề nghiệp và các yêu cầu để trở thành nhà Quản lý công nghiệp chuyên nghiệp”

- Những vấn đề chung về quản lý công nghiệp, lịch sử và phạm vi của quản lý công nghiệp;

- Các yêu cầu để trở thành một nhà quản lý công nghiệp chuyên nghiệp;

- Cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến.

Chuyên đề 2: “Quản trị sản xuất – Quy trình và hướng dẫn tác nghiệp về lập lịch trình sản xuất và kiểm soát tiến độ sản xuất”

- Những vấn đề chung về công tác quản trị sản xuất trong doanh nghiệp;

- Phạm vi công việc của quản trị sản xuất;

- Hướng dẫn tác nghiệp về lập lịch trình sản xuất và kiểm soát tiến độ trong quản trị sản xuất.

      Địa điểm: Google Meet

Sinh viên khoa Khoa học xã hội và Quản lý công nghiệp tham dự báo cáo chuyên đề 

 

|