Tổng quan

Tổng quan về Tổ Bộ môn Giáo dục Pháp luật

Tổ Giáo dục Pháp luật | 14/08/2015
|

Lịch sử hình thành và phát triển

       Tổ Giáo dục pháp luật và Thể chất được thành lập theo Quyết định số:101/QĐ-CĐKT, ngày 14/06/2005, tổ trưởng là cô ThS. Nguyễn Cửu Thị Hương Lưu.

       Sau đó, theo Quyết định số: 297/QĐ-CĐKT, ngày 28/08/2013 tổ Bộ môn Giáo dục pháp luật được thành lập thành tổ bộ môn độc lập trực thuộc trường do cô ThS. Phan Thị Thu Thảo làm tổ trưởng Bộ môn.

Chức năng- nhiệm vụ

* Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về đào tạo các môn học được phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Quản lý công tác chuyên môn thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

* Nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện tổ Bộ môn. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học của bộ môn theo kế hoạch công tác của nhà trường.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học được phân công.
 • Quản lý về chuyên môn, nghiên cứu khoa học của giảng viên thuộc bộ môn.
 • Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các môn học thuộc đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tổ còn có một số nhiệm vụ khác.

Các môn học do tổ Bộ môn phụ trách

Tổ bộ môn đảm nhận giảng dạy 08 môn học bao gồm:

 1.       Môn Pháp luật đại cương
 2.       Môn Pháp luật kinh tế
 3.       Môn Luật thương mại
 4.       Môn Pháp luật kế toán
 5.       Môn Luật thương mại quốc tế
 6.       Môn Pháp luật áp dụng trong ngoại thương
 7.       Môn Văn bản và Lưu trữ học đại cương
 8.       Môn Tiếng Việt thực hành

 

 

 

 

|