Phòng Đào tạo công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp (đợt 2 - Tháng 01/2018)

Phòng Đào tạo | 24/04/2018
Phòng Đào tạo công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp (đợt 2 -Tháng 01/2018) của sinh viên Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp

Kết quả Tốt nghiệp các khóa tháng 1/2018

Phòng Đào tạo | 19/03/2018
Thời gian phúc khảo 19/03/2018 đến 26/03/2018.

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Khóa 9 đợt 1 tháng 9/2017

Phòng Đào tạo | 28/10/2017
Thời gian nhận và kiểm tra thông tin từ ngày 30/10 đến 06/11/2017

Nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Khóa 10 năm 2017

Phòng Đào tạo | 19/10/2017
Thời gian nhận và kiểm tra thông tin từ ngày 20/10 đến 28/10/2017

Kết quả tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 tháng 9/2017

Phòng Đào tạo | 06/10/2017
Thời hạn phúc khảo trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả

Danh sách CĐ khóa 10 được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Phòng Đào tạo | 22/09/2017
Sinh viên kiểm tra các thông tin trên danh sách, mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo C từ ngày 22/09 đến 29/09/2017