Danh sách CĐ khóa 10 được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Phòng Đào tạo | 22/09/2017
Sinh viên kiểm tra các thông tin trên danh sách, mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo C từ ngày 22/09 đến 29/09/2017

Kết quả thi Tốt nghiệp TCCN hệ chính quy (Đợt 1 tháng 6/2017)

Phòng Đào tạo | 28/08/2017
Thời hạn phúc khảo trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả

Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 18/03/2017
Thời hạn phúc khảo trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả

Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 12/12/2016
Cập nhật danh sách đến ngày 22/12/2016

Kết quả xét tư cách dự thi Tốt nghiệp đợt 1 tháng 6/2016

Phòng Đào tạo | 18/06/2016
Sinh viên chú ý xem danh sách dự thi tốt nghiệp và lịch thi ở Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng