Tốt nghiệp

Danh sách CĐ khóa 10 được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Phòng Đào tạo | 22/09/2017
|

Nhà trường thông báo đến sinh viên Cao đằng khóa 10 (Niên khóa 2014 - 2017) như sau:

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đối với các chuyên ngành sau:

1. Công tác xã hội

2. Kế toán doanh nghiệp

3. Kinh doanh quốc tế

4. Quản trị kinh doanh

5. QTKD xuất nhập khẩu

6. Tiếng Anh thương mại

Lưu ý:

1. Sinh viên kiểm tra các thông tin trên danh sách, mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo C từ ngày 22/09 đến 29/09/2017. Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không giải quyết.

2. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ có thông báo sau. Sinh viên theo dõi trên website phòng Đào tạo mục thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

|