Tốt nghiệp

Danh sách đăng ký thi lại TN đợt 1 tháng 06/2016 cùng với Cao đẳng khóa 09 TCCN khóa 25

Phòng Đào tạo | 16/06/2016
|

Danh sách đăng ký thi lại TN

HSSV xem lịch thi tại đây

Lưu ý:

HSSV nào đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách thì liên hệ Phòng Đào tạo để bổ sung tên trước ngày 19/06/2016.

|