Tốt nghiệp

Danh sách đăng ký thi lại Tốt nghiệp các khóa Cao đẳng đợt 1 tháng 9/2017

Phòng Đào tạo | 06/09/2017
|

1. Danh sách đăng ký thi lại Tốt nghiệp SV xem tại đây

2. Lịch thi SV xem tại đây

Chú ý:

1. SV nào đã làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp không có tên trong danh sách thì cầm biên lai liên hệ phòng Đào tạo A để bổ sung tên.

2. SV nào đã làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp nhưng chưa nộp lại đơn thì cầm đơn và biên lai liên hệ phòng Đào tạo A để bổ sung tên.

Thời hạn để bổ sung tên từ 06/09 đến 09/09/2016.

Sau thời hạn để bổ sung tên SV nào không thực hiện thì nhà trường sẽ không giải quyết.

PHÒNG ĐÀO TẠO

|