Tốt nghiệp

Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 12/12/2016
|

1. Danh sách đăng ký thi lại Tốt nghiệp HSSV xem tại đây

2 Lịch thi HSSV xem tại đây

Chú ý:

1. HSSV nào đã làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp không có tên trong danh sách thì cầm biên lai liên hệ phòng Đào tạo A để bổ sung tên.

2. HSSV nào đã làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp nhưng chưa nộp lại đơn thì cầm đơn và biên lai liên hệ phòng Đào tạo A để bổ sung tên.

Thời hạn để bổ sung tên từ 12/12 đến 22/12/2016.

Sau thời hạn để bổ sung tên HSSV nào không thực hiện thì nhà trường sẽ không giải quyết.

PHÒNG ĐÀO TẠO

|