Tốt nghiệp

Danh sách HSSV đăng ký thi lại Tốt nghiệp các Khóa đợt 2 NH 2016 - 2017 (Tháng 01/2018)

Phòng Đào tạo | 11/01/2018
|

1. Danh sách đăng ký thi lại Tốt nghiệp HSSV xem tại đây

2. Lịch thi SV xem tại đây

3. Danh sách và phòng thi SV xem tại đây (lưu ý: HSSV không có tên trong danh sách phòng thi thì liên hệ phòng Đào tạo để bổ sung tên trước ngày thi)

Chú ý:

1. SV nào đã làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp không có tên trong danh sách thì cầm biên lai liên hệ phòng Đào tạo A để bổ sung tên.

2. SV nào đã làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp nhưng chưa nộp lại đơn thì cầm đơn và biên lai liên hệ phòng Đào tạo A để bổ sung tên.

Thời hạn để bổ sung tên từ 11/01 đến 15/01/2018.

Sau thời hạn để bổ sung tên SV nào không thực hiện thì nhà trường sẽ không giải quyết.

PHÒNG ĐÀO TẠO

|