Tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP XÉT ĐỢT THÁNG 04 NĂM 2018

Phòng Đào tạo | 08/05/2018
|

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 10 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2018;

Sinh viên kiểm tra những thông tin trong danh sách, mọi thắc mắc của sinh viên thì liên hệ phòng Đào tạo C từ ngày 11/05/2018 đết hết ngày 12/05/2018 để giải quyết kịp thời./.

Tải danh sách File Download 

|