Tốt nghiệp

Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 18/03/2017
|

Sau thời gian phúc khảo Nhà trường công bố Quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016:

- Trình độ Cao đẳng: sinh viên xem tại đây

- Trình độ TCCN: học sinh xem tại đây

I. Cao đẳng:

1. Các khóa 6,7,9:

Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Xuất nhập khẩu

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

2. Các khóa 8:

Các chuyên ngành

II. Trung cấp chuyên nghiệp:

1. Khóa 25:

Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

2. Các khóa trước:

Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

Chuyên ngành Tin học kế toán

III. Trung cấp vừa làm vừa học:

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chú ý:

1. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố điểm thi 18/03/2017, HSSV  gửi đơn chấm phúc khảo về phòng Đào tạo. Sau khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, các khiếu nại về điểm thi của sinh viên sẽ không được giải quyết.

2. HSSV thi Tốt nghiệp không đạt thì xem thông báo khi nào nhà trường tổ chức đợt thi lại Tốt nghiệp thì liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại.

|