Tốt nghiệp

Kết quả thi Tốt nghiệp TCCN hệ chính quy (Đợt 1 tháng 6/2017)

Phòng Đào tạo | 28/08/2017
|

Kết quả xét Tốt nghiệp các khóa TCCN đợt 1 tháng 6/2017:

I. Khóa 26:

Khoa Tài chính - Kế toán

Khoa Quản trị - Kinh doanh

Khoa Thương mại - Du lịch

II. Khóa 25 thi tốt nghiệp lần đầu cùng khóa 26:

Khoa Tài chính - Kế toán

Khoa Quản trị - Kinh doanh

Khoa Thương mại - Du lịch

III. Các khóa trước thi lại kèm:

Khoa Tài chính - Kế toán

Khoa Quản trị - Kinh doanh

Khoa Thương mại - Du lịch

 

Chú ý:

 

1. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố điểm thi 28/08/2017, HS  gửi đơn chấm phúc khảo về phòng Đào tạo. Sau khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, các khiếu nại về điểm thi của sinh viên sẽ không được giải quyết.

 

2. HS thi Tốt nghiệp không đạt thì xem thông báo khi nào nhà trường tổ chức đợt thi lại Tốt nghiệp thì liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại.

 

|