Tốt nghiệp

Kết quả Tốt nghiệp các khóa tháng 1/2018

Phòng Đào tạo | 19/03/2018
|

Kết quả Tốt nghiệp các khóa tháng 1/2018

HSSV xem kết quả các file đính kèm sau:

Cao đẳng xem tại đây

TCCN xem tại đây

Chú ý:

1. Trong vòng thời gian phúc khảo: 19/03/2018 đến 26/03/2018., HSSV  gửi đơn chấm phúc khảo về phòng Đào tạo B. Sau khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, các khiếu nại về điểm thi của sinh viên sẽ không được giải quyết.

2. HSSV thi Tốt nghiệp không đạt thì xem thông báo khi nào nhà trường tổ chức đợt thi lại Tốt nghiệp thì liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại.

|