Tốt nghiệp

Kết quả tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 tháng 9/2017

Phòng Đào tạo | 06/10/2017
|

Kết quả xét Tốt nghiệp các khóa Cao đẳng đợt 1 tháng 9/2017:

Sinh viên xem kết quả các file đính kèm sau:

CĐ khóa 7

CĐ khóa 8

CĐ khóa 9

 Chú ý:

1. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố điểm thi 06/10/2017, HS  gửi đơn chấm phúc khảo về phòng Đào tạo. Sau khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, các khiếu nại về điểm thi của sinh viên sẽ không được giải quyết.

2. HS thi Tốt nghiệp không đạt thì xem thông báo khi nào nhà trường tổ chức đợt thi lại Tốt nghiệp thì liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại.

 

|