Tốt nghiệp

Phòng Đào tạo công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp (đợt 2 - Tháng 01/2018)

Phòng Đào tạo | 24/04/2018
|

Phòng Đào tạo công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp (đợt 2 năm học 2017 - 2018):

1.Trình độ Cao đẳng hệ chính quy:

 Bao gồm 17 sinh viên:

02 sinh viên khóa 07 (Niên khóa 2011 – 2014);

01 sinh viên khóa 08 (Niên khóa 2012 – 2015);

14 sinh viên khóa 09 (Niên khóa 2013 – 2016).

Có danh sách kèm theo Quyết định số: 193/ QĐ-CĐKT ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tải danh sách tốt nghiệp CĐ: File Download

2.Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy:

 Bao gồm 33 học sinh:

02 học sinh khóa 24 (Niên khóa 2013 – 2015);

08 học sinh khóa 25 (Niên khóa 2014 – 2016);

23 học sinh khóa 26 (Niên khóa 2015 – 2017);

Có danh sách kèm theo Quyết định số: 192/ QĐ-CĐKT ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tải danh sách tốt nghiệp TCCN: File Download

*Học sinh, sinh viên có tên trong danh sách trên, liên hệ Phòng Đào tạo A nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 10/05/2018

|