Tốt nghiệp

QD công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 10 đợt tháng 4/2018

Phòng Đào tạo | 22/05/2018
|

Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đến nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 06/06/2018 ( vào các ngày thứ 2,3,5 trong giờ hành chính tại phòng Đào tạo A, gặp cô Trang)

File Download

|