Tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng đợt tháng 11/2022

Phòng Đào tạo | 06/12/2022
|

- Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng đợt tháng 11/2022:
+ Cao đẳng khóa 11, 12: File Download
+ Cao đẳng khóa 13, 14, 15, 16: File Download  
- Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:
+ Bước 1: Sinh viên đóng lệ phí làm bằng tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch - Tài chính
+ Bước 2: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và biên lai đóng lệ phí làm bằng tốt nghiệp đến phòng Đào tạo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:
 * Thời gian:  từ thứ 4 đến thứ 6 (Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 23/12/2022).
   Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
   Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00

|