Giới thiệu ngành Công tác xã hội

Khoa Công tác Xã hội | 10/08/2021

Tuyển sinh ngành Công tác xã hội năm 2021

Khoa Công tác Xã hội | 09/04/2021

Tầm quan trọng Công tác xã hội bệnh viện

Khoa Công tác Xã hội | 05/07/2021

Công tác xã hội là gì?

Khoa Công tác Xã hội | 18/04/2019
Công tác xã hội (CTXH) là ngành khoa học và là một nghề nghiệp chuyên môn

Cảm nghĩ của Sinh viên về ngành Công tác xã hội

Khoa Công tác Xã hội | 14/08/2019
Những lời chia sẻ của các bạn sinh viên đã và đang theo học ngành CTXH tại Trường