Tuyển sinh

Thông báo xét tuyển Cao đẳng ngành Công tác xã hội và Trung cấp các ngành năm 2017

Phòng Đào tạo | 30/08/2017
|

THÔNG BÁO

xét tuyển Cao đẳng ngành Công tác xã hội và Trung cấp các ngành năm 2017

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM thông báo về tuyển sinh như sau:

- Đối với xét tuyển Cao đẳng cho ngành Công tác xã hội thí sinh xem tại đây

- Đối với xét tuyển Trung cấp thí sinh xem tại đây

Mẫu đơn xét tuyển:

- Cao đẳng:

  • Xét theo phương thức kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tải đơn tại đây
  • Xét theo phương thức học bạ tải đơn tại đây

- Trung cấp xét điểm thi tốt nghiệp tải đơn tại đây

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

|