Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật (Tháng 06/2020)

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 15/06/2020
Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật (Tháng 06/2020)

Văn bản pháp quy (Phòng tổ chức hành chính)

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
Văn bản pháp quy (Phòng tổ chức hành chính)

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BC, VT, CNTT và tần số vô tuyến điện

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 28/11/2015
Nghị định số 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện