Văn bản pháp quy

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BC, VT, CNTT và tần số vô tuyến điện

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 28/11/2015
|

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

vui lòng xem file đính kèm: File Download số 174/2013/NĐ-CP

 

Link chính thức từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=170929

|